Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

 

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi Devreye Alındı

19 Eylül 2016

 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanan ve 15.08.2014 tarihli ve R.G.173 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük’ kapsamında hazırlanan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) kurulumunu tamamlamıştır.
MCKS ile haksız rekabete ve vergi kaybına neden olan kayıt dışı cep telefon pazarı engellenecek, cep telefonu hırsızlıkları ve akabinde cihazın bulunamaması gibi sorunlar minimize edilecek ve sistemsel ithal süreçleri ile KKTC’ye yasal ve yasal olmayan yollarla giren cihazların ayrımı yapılacaktır.
18 Nisan 2016 tarihi itibariyle devreye alınan sistem 5 (Beş) aylık geçiş süreci sonrasında 19 Eylül 2016 tarihi mesai bitiminden sonra tüm fonksiyonları ile birlikte devreye alınacaktır. Geçiş süreci kapsamında mevcut cihazların MCKS sistemine kayıt işlemleri gerçekleşecektir. Ülkeye toplu veya bireysel yollar ile ithal edilecek yeni IMEI’li cihazlar ise MCKS sistemi analizinden ve Kurumun değerlendirmesinden geçtikten sonra ithal edilebilecek ve MCKS kayıt ücretinin ödenmesi ile sisteme kayıt edilebileceklerdir.

5 (Beş) aylık geçiş süreci boyunca karşılaşılabilecek sıkıntıları asgariye indirmek için mobil telefon kullanıcılarının aşağıdaki noktalara dikkat etmesi önem taşımaktadır;
• Mevcut kullanılan cihazların kayıt edilmesi: Son iki yıl içerisinde en az bir kere kullandığınız cihazlarınız için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. GSM operatörünüz tarafından cihaz bilgileriniz otomatik olarak Kurum’a iletilmiş ve cihazınızın sisteme kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. www.bthkmcks.org/imei-sorgulama adresinden cihazınızın kayıt edildiğini sorgulayarak teyit edebilirsiniz.

• Aktif olarak kullanılmayan cihazlar: www.bthkmcks.org adresindeki IMEI Sorgulama servisi ile cihazınızın kayıt durumunu kontrol ediniz. Eğer sorgunuza “Bu IMEI için herhangi bir kayıt bulunamadı.” bilgisi döner ise cihazınız kayıt edilmemiş demektir. Cihazınızı sisteme kayıt ettirmek için 19 Eylül 2016 tarihine kadar kimlik belgeniz (kimlik kartı veya pasaport) ve cihazınız ile birlikte size en yakın Abone Kayıt Merkezine (AKM) başvurarak cihazınızı ücretsiz kayıt ettirebilirsiniz.
• Yurt dışından yolcu beraberi getirilen cihazlar: 19 Eylül 2016 tarihine kadar cihazınızı sisteme kayıt ettirmek için kimlik belgeniz (kimlik kartı veya pasaport) ve cihazınız ile birlikte size en yakın Abone Kayıt Merkezine (AKM) başvurarak cihazınızı ücretsiz kayıt ettirebilirsiniz.

• Cihaz İthalatçıları ve Satıcıları: İthalatı gerçekleştirilen ancak Kurum kayıtlarına alınmamış olan cihazların tümünün 19 Eylül 2016 tarihine kadar Marka, Model ve IMEI gibi bilgileri Kuruma iletilerek sisteme kaydı yapılmalıdır. Doldurulması gereken form ve temin edilecek belgeler ile ilgili Kurum ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

MCKS sisteminin hayatımıza girmesi ile birlikte tüketiciler, yurt içinde hizmet veren bir firmadan cep telefonu, sim kartlı tablet v.b IMEI’li cihazları satın almadan önce cihazın öncelikle MCKS sistemine kayıtlı olup olmadığı kontrol ettirmelidirler. 5 (Beş) aylık geçiş dönemi içerisinde kaydı tamamlanmayan mevcut cihazların elektronik haberleşme bağlantıları kesilecektir. Ülkeye giriş yapan yeni cihazların ise geçiş döneminden sonra 90 gün içerisinde kayıtlarının tamamlanması gerekmektedir. Geçiş döneminden sonra kaydı tamamlanmayan yeni cihazların haberleşme bağlantıları 90 gün sonunda kesilir. Tüketici mağduriyeti yaşanmaması için IMEI’li cihaz alınacağı zaman www.bthkmcks.org/imei-sorgulama adresinden mutlaka sorgulamalar yapılarak, tüketicilerin kayıtsız cihazları almaktan kaçınmaları önerilmektedir.