MCKS TR
Gümrük Mevzuatı Değişiklik İşlemleri 28 Kasım 2022 Yabancı uyruklu yüksek öğrenim öğrencilerinin yararlandığı  gümrük muafiyetini düzenleyen Gümrük ve İstihsal yasasi-2022 Geçici İthaller (Yüksek Öğrenim Öğrencileri Kişisel Eşya) Tüzüğü'nde değişiklik yapı...
Gümrük ve İstihsal yasasi-2022 Geçici İthaller (Yüksek Öğrenim Öğrencileri Kişisel Eşya) Tüzüğü’nde değişiklik yapılmıştır. 1 Temmuz 2022
26.04.2022 tarihli ve 88 sayılı resmi gazetede GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASI-2022 GEÇİCİ İTHALLER (YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ KİŞİSEL EŞYA) (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ’nde değişiklik yapılmıştır.
Bir adet mobil telefon için

...
Mobil Cihaz Kayıt Sistemi Devreye Alındı 19 Eylül 2016  Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanan ve 15.08.2014 tarihli ve R.G.173 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Elektronik Ki...
Geçiş Döneminde IMEI’li Cihazların Kayıtları 11 Nisan 2016 Mobil Cihaz Kayıt Sisteminin tüm fonksiyonları ile devreye alınmadan önce, geçiş süresi içerisinde içerisinde (18 Nisan 2016 tarihinden 19 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar) Abone Kayıt Merkezlerinden (AKM...
MCKS sistemi 18 NİSAN 2016 tarihinden itibaren devrede. 10 Nisan 2016  
Elektronik kimlik bilgisini sahip cihazların kayıt altına alınması sağlayacak MCKS sistemi, 18 Nisan 2016 tarihinde devreye alınıyor. 18 Nisan 2016 tarihinden 19 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar beş
...
İthalatçılara Yönelik MCKS Eğitimi Verildi 24 Mart 2016 MCKS sistemini aktif olarak kullanacak olan IMEI’li cihaz ithalatçılarına, MCKS sistemine ait ithalat takip sistemini nasıl kullanacaklarına dair 24 Mart 2016 tarihinde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir...
Tüm Duyurular