Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

 

Gümrük Mevzuatı Değişiklik İşlemleri

28 Kasım 2022

Yabancı uyruklu yüksek öğrenim öğrencilerinin yararlandığı  gümrük muafiyetini düzenleyen Gümrük ve İstihsal yasasi-2022 Geçici İthaller (Yüksek Öğrenim Öğrencileri Kişisel Eşya) Tüzüğü'nde değişiklik yapılmış olup, söz konusu bu değişiklik 26.04.2022 tarihli ve 88 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Söz konusu mevzuat değişikliğinin yapıldığı 26.04.2022 tarihinden itibaren her bir mobil telefon için gümrük muafiyetinden yararlanmak isteyen öğrenciden 500.- TL (Beş Yüz Türk Lirası) maktu vergi tatbiki ile gümrük vergisi tahsil edilmeye başlanmıştır. Ayrıca, değişen mevzuatta, ithal ön izni dilekçesi ile gümrük muafiyetinden yararlanarak mobil telefon kaydını tamamlayan her öğrenci kaydını yaptığı mobil telefonun hak sahipliğini almış olacak ve bunun sonucunda söz konusu mobil telefon sadece kendisine ait GSM numaraları ile kullanabilecektir.  Yeni mevzuat doğrultusunda gümrük muafiyeti kullanılarak gerçekleştirilecek mobil telefon kaydı sürecinde değişiklik yapılmış olup, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren gümrük muafiyetinden yararlanarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) cihazlarını kaydetmek isteyen yüksek öğrenim öğrencileri, kayıt sırasında kendi adlarına kayıtlı en az bir GSM numarası ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, öğrenci muafiyeti ile mobil telefon kaydı yapmak isteyen öğrencilerin, KKTC'de faaliyet gösteren mobil operatörlerden kendi adına kayıtlı en az bir GSM numarası satın almış olması zorunludur. Mobil telefon kaydı sırasında öğrencinin kendi GSM numarasına ilişkin ibraz ettiği bilgiler ile mobil operatörün sisteminde yer alan bilgiler arasında uyuşmazlık olması durumunda, mobil telefon kaydı gerçekleştirilemeyecek ve öğrencinin öncelikle kendi adına kayıtlı GSM numarasına ilişkin bilgilerini mobil operator üzerinden düzelttirmesi gerekecektir.

26.04.2022 tarihinden sonra, öğrenci muafiyeti ile kayıt işlemi gerçekleştirilen cihaz için, mobil telefon kaydını tamamlayan her öğrenci kaydını yaptığı mobil telefonun hak sahipliğini almış olacaktır. Mevzuatın geçtiği tarihten sonra hak sahibi adına olmayan herhangi bir mobil numaranın öğrenci muafiyetli cihaz ile kullanılması durumunda, söz konusu cihaz sadece hak sahibine ait mobil numaralar ile eşleştirilecek ve diğer tüm numaraların kullanımına kapatılacaktır. Cihazın yeniden diğer tüm numaralara açılması ancak gümrük vergisinin tamamının (cezalı bir şekilde) tahsil edilmesi sonucunda gerçekleştirilecektir.

Sadece hak sahibi numaraları ile eşleştirilen cep telefonunun diğer tüm numaralara açılmasını sağlamak için öncelikle, Kurumumuza (BTHK'ya) başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kurumumuzdan alınacak bir belge ile Gümrük ve Rusümat Dairesi'ne başvuruda bulunulur. Gerekli ödemelerin yapılmasının ardından, ek gümrük vergisinin tahsil edildiğini gösteren belge Kuruma (BTHK'ya) sunulur. Kurumumuzun yapacağı son işlemden sonra cihaz tüm kullanıcıların kullanımına açılır.

Hak sahibinin cihazı sadece kendi numaraları ile eşleştirildikten sonra hak sahibine ait yeni numaraları aşağıdaki linkten cihazda kullanılmak üzere eklenebilir:

https://mcks.bthk.org/tr/servisler/telefon-numarasi-ekleme