Skip Navigation LinksBy-Law

İlgili Tüzükler

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük, uluslararası dolaşım abonelerine ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere, yurt içinde yetkilendirilen bir mobil ağ veya şebekeyi kullanılan abonelere ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları kapsamaktadır.

Ücretler Tüzüğü, Yasa ile alt ve üst sınırları belirlenen bireysel kullanım hakkı tahsis ve kullanım ücretlerinin, geçici süreliler de dahil olmak üzere telsiz ruhsat ve kullanma ücretlerinin, terminal donanımlarının uygunluk değerlendirmesi ücretlerinin, güvenlik mesafesinin belirlenmesine yönelik elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri ve sertifikası ücretlerinin, elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt ücretlerinin, danışmanlık ve yardım ücretlerinin belirlenmesine ve bu ücretlerin tahsilinde uygulanacak süreçlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt başvurularında aşağıda formülü ile birlikte verilmiş asgari ücrete bağlı olarak değişen ücret uygulanır.

Cihaz Başına MCKS Kayıt Ücreti: Asgari Ücret x 0,00353 TL+KDV’dir.